Zoeken

Voor ouders

 Ik wil mijn kind inschrijven in jullie school

Dat kan zeker! We verwelkomen elk kind steeds met open armen. Alle Waregemse scholen van het gewoon basisonderwijs werken met een systeem van online aanmelden. Dat geldt voor alle nieuwe inschrijvingen voor het schooljaar 2023-2024. Meld je kind hier aan voor onze school!


 Mijn kind is afwezig door ziekte

Als je kind maximum drie opeenvolgende dagen afwezig is door ziekte, dan volstaat dit ziekteattest dat de ouders ondertekenen. Let op: Je kan dit slechts vier keer per schooljaar gebruiken. Vanaf de vijfde keer is een medisch attest nodig.

Als je kind meer dan drie opeenvolgende dagen afwezig is, dan heb je altijd een medisch attest van de huisdokter, specialist... nodig.

Verwittig in elk geval altijd meteen de school en bezorg het juiste attest zo snel mogelijk aan de school. Meer informatie vind je in het overzichtsdocument over afwezigheden.


 Mijn kind zal afwezig zijn om een andere gewettigde reden

Naast ziekte zijn er nog 4 gewettigde redenen van afwezigheid: van rechtswege (bijvoorbeeld begrafenis), afwezigheid met toestemming van de directeur (bijvoorbeeld topsport), kinderen van trekkende bevolking (bijvoorbeeld kermiskramers) en afwezigheid voor revalidatie. Bij al deze redenen zijn er specifieke voorwaarden. Je leest alle informatie in het overzichtsdocument over afwezigheden.


 Mijn kind moet medicatie krijgen op school

Medicatie toedienen op school is heel uitzonderlijk en kan alleen maar met een medicatieattest dat ingevuld is door de behandelende arts. Zonder attest mag dit niet. We mogen hierop geen uitzonderingen maken. Zo kunnen we ongeoorloofd gebruik van medicatie op school tegengaan.